Endring/Frysing/Oppsigelse

Endring/Frysing/Oppsigelse

Ønsker du å endre ditt registrerte kontonummer hos oss – send oss en epost.
Vil du endre abonnement type – send oss en epost.

Gebyr for frysing er 50 kr pr.mnd. Du kan fryse abonnementet i opp til 2 mnd pr. kalender år, studenter tillates 3 mnd frysing pr. kalender år.

Oppsigelse eller frysing av abonnement må være med 1 mnd varsel. Det vil si – skal du fryse juli mnd eller ønsker å si opp ifra juli mnd må vi få beskjed via epost før 01. juni.

MERK, det er mer lønnsom å fryse abonnementet ditt i 2-3 mnd enn å avslutte abonnementet og starte på nytt senere (p.g.a. innmelding/kort gebyr).