Barnerom

Barnerom

Velkommen til A.C.E Xpress barnerom! Her kan barn leke hvis de har tilsyn av en foresatt som er medlem. Vær snill å rydde rommet etter bruk. Ingen mat. Ingen sko.

For alles sikkerthet er det STRENGT FORBUDT at barn løper rundt i treningssenteret på egen hånd. Barn under 12 år skal kun oppholde seg på barnerommet.

For tiden tilbyr vi ikke barnepass ved A.C.E Xpress i Spydeberg, men du kan finne barnepasstilbud på A.C.E i både Askim og Mysen. Ved nok etterspørsel vil vi vurdere å tilby pass også i Spydeberg.